HA ITAL KELL JANKER!

Janker 2001 Kft. „Hűséged most beváltható” vásárlói hűségpromóció.

BerlingerHaus konyhai kisgépek és elektronikai eszközök  kedvezményes vásárlási lehetősége hűségpromócióban

Vásárlói hűségpromóció részvételi szabályzat

A JAN-KER 2001 Kft. (székhely: 6800, Hódmezővásárhely, Tanya 222. cégjegyzékszám.:,  07-09-007678, adószám: 12745753-2-06 a továbbiakban: „Szervező”) „Hűséged most beváltható” elnevezésű hűségpromóciót (továbbiakban: „Promóciót”) szervez az alábbi feltételekkel és módon.

 1. A Hűségpromóció Résztvevői:

A Promócióban kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen szabályzat 8. pontjában felsorolt Janker üzletek bármelyikében a hűségpromóció időtartama alatt az áruházak kínálatából tetszés szerinti bármilyen terméket vásárol – kivéve a sorsjegy termékek – , tranzakciónként legalább 1.000,- (ezer) Ft egyösszegű értékben, és elfogadja valamint teljesíti a jelen szabályzatban leírt, valamennyi további feltételt.

 1. Hűségpontok Gyűjtése:

A résztvevők a vásárlásukért cserébe a pénztári fizetést követően 1.000,- (ezer) Ft-onként a Szervező által ingyenesen biztosított egy darab négyszögletes fehér alapon piros Berlinger Haus logóval ellátott matricát (továbbiakban: „Hűségpont”) kapnak ajándékba a készlet erejéig. A Hűségpontok vásárlás során elköltött 1.000,- (ezer) Ft-onként járnak. A Hűségpont kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő forintösszeg szolgál. A vásárláskori blokk végösszeg minden tranzakcióban a kerekítés szabályainak megfelelően el kell, hogy érje az 1.000,- (ezer) Ft-ot, vagy annak egész többszörösét ahhoz, hogy a vásárló a Hűségpont(ok)ra jogosult legyen. Bankkártyával történő fizetés esetén a kerekítés szabályai nem érvényes szempontok. A blokk végösszegnek ebben az esetben el kell, hogy érje az 1000Ft-ot illetve annak többszörösét.

 A pénztári fizetést követően kapott „Hűségpontokból” a Szervező által ingyenesen biztosított gyűjtőfüzetekbe 10 db-ot beragasztva a vásárló egy darab Promócióban résztvevő Hűségtermék kedvezményes megvásárlására jogosult.

Kedvezményes vásárlás feltétele, hogy a pontgyűjtő füzetben hiánytalanul, 10 darab hűségpont legyen ragasztva. Egy füzetbe ragasztott 10 darabnál több, de 20 darabnál kevesebb hűségponttal egy termék kedvezményes vásárlása lehetséges. A Promóció során 10 féle különböző Promóciós termék vásárolható meg kedvezményes áron a pontgyűjtő füzettel.

A promóciós termékek kedvezményt nem tartalmazó áron is megvásárolhatók üzleteinkben a Promóció időtartama alatt.

 1. A Promóció időtartama:
 • október 30-tól december 24-ig tart a pontok kiadása
 • október 30-tól 2024 január 31-ig tart a pontok beváltása termékre

Az adott időtartam lejárta után sem pontot gyűjteni, sem azt beváltani, sem Hűségterméket vásárolni nem lehet. Mindkét promóciós időszak határidejét a Szervező egyoldalúan meghosszabbíthatja.

A Promóció az ÁRUKÉSZLET EREJÉIG, de legkésőbb 2024. január 31-ig érvényes. A hűségpromócióban megvásárolható termékek korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, már az akció első napján elfogyhatnak. A Promóció feltételei kizárólag a készlet erejéig érvényesek. A határidő lejárta után a Szervező a promócióban meghirdetett Hűségpontok kiadására vagy Hűségtermékek eladására nem kötelezhető, a vásárlói igények érvényesítésére nyitva álló határidő letelte után a Szervezővel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.

 1. A Promócióban való részvétellel kapcsolatos általános tudnivalók, szabályok:
  • A Promócióra vonatkozó valamennyi információ, a hűségpromócióban résztvevő termékek köre, üzleteink pontos címe és jelen hűségpromócióval kapcsolatos szabályzat elérhető a janker.hu oldalon.
  • A Szervező ezúton is tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a termékek nem részei a Szervező állandó kínálatának, így azok korlátozott darabszámban és kizárólag ezen hűségpromócióra vonatkozó feltételek szerint érhetőek el. Abban a nem várt esetben, ha ezek készlete idő előtt elfogyna, a fentiek alapján a Szervező a hűségpromóció közben vagy azt követően nem kötelezhető ezek pótlására, sem egyéb kompenzációra. A Szervezővel szemben ilyen jellegű igény nem érvényesíthető.
  • A hűségpromóció hirdetési felületein látható képek csak illusztrációk, a Szervező kizárólag jelen Szabályzatban foglalt feltételek alapján, a Hűségpont(ok) átadására, illetve a lentebb felsorolt Hűségtermékek értékesítésére vállal kötelezettséget, azok készletének erejéig. A termékek, illetve a csomagolásuk a hirdetési felületeken feltüntetetthez képest a valóságtól eltérhetnek.
  • A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan pontgyűjtés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül azonnali hatállyal kizárjon.
  • A Hűségtermékek Hűségpont nélkül, kedvezményt nem tartalmazó magasabb áron is megvásárolhatók. Ilyenkor a Résztvevő számára a blokkon a Hűségtermék kedvezmény nélküli normál ára kerül feltüntetésre.
  • A Szervezőnek a jelen szabályzat 9. pontjában tételesen felsorolt Hűségtermékek bármelyikét kizárólag, a termék hibájára visszavezethető esetben áll módjában pótolni.
  • A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit egyoldalúan megváltoztatni a Résztvevők megfelelő és egyidejű tájékoztatása mellett.
 1. A pontok kiadásával, gyűjtésével kapcsolatos általános tudnivalók, szabályok:
  • A Promóció időtartama alatt a Résztvevő – a 8. pontban felsorolt üzletekben történő – vásárlásánál, a pénztárnál teljesített minden, legalább 1.000,- (ezer) Ft-ot elérő fizetés után, 1.000,- (ezer) Ft-onként a pénztárostól kap egy darab Hűségpontot. Az egyes 1.000,- (ezer) Ft-okon felüli, de az újabb 1.000,- (ezer) Ft-ot el nem érő összeg után Hűségpont nem jár, ezek az összegrészek a későbbi vásárlások értékébe sem számíthatók bele. A Résztvevő annyi Hűségpontot kap, ahányszor a nyugta végösszege eléri az 1.000,- (ezer) Ft-ot, vagy annak többszörösét. A Hűségpont kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő, a Résztvevő által ténylegesen fizetendő forintösszeg szolgál.
  • A Résztvevő különböző vásárlásainak értéke, vagy különböző Résztvevők vásárlásainak összevonása nem lehetséges.
  • A pénztáros a Hűségponto(ka)t kizárólag a vásárlással egyidejűleg, a pénztárnál való fizetés után azonnal jogosult kiadni a nyugtán szereplő összeg alapján. A pénztártól való távozást követően Hűségpont utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a Szervező nem fogad el.
  • A Hűségpontok készpénzre nem válthatók, és csak ezen Promócióban vesznek részt, a jelen hűségpromóció Hűségtermékein kívüli más termékre át nem válthatók.
  • Promóciós termékek kedvezménnyel történő vásárlása után további Hűségpont adható ki. A pontkiadás a vásárlás értékétől függ és a szabályzat többi feltételei az irányadók.
  • A gyűjtőfüzetbe beragasztott más kereskedelmi vállalkozás hűségpontjai nem érvényesek, az idegen hűségpontok beragasztása esetén a gyűjtőfüzet érvényét veszti.
  • Kizárólag eredeti – a 8. pontban meghatározott üzletek pénztárainál vásárlás ellenében kapott – Hűségpont váltható kedvezményre.
  • A Szervező a Promóció időtartama alatt meghatározhat olyan egyéb termékeket, melyek megvásárlása esetén a Résztvevő további Hűségpontot kaphat.
  • A Résztvevők gyűjtőfüzetet ingyenesen igényelhetnek a pénztárnál vagy a promóciós display-ről szabadon elvehetik. A pontokat az eredeti pontgyűjtő füzetbe kell beragasztani. Más típusú-, alakú-,vagy méretű gyűjtőfüzeten/lapon benyújtva nem elfogadható. A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a Hűségpontok számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, Hűségpontot nem áll módjában pótolni és a Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.
  • A Hűségpont bármely típusú sokszorosítása, illetve hamisítása, valamint ezek beváltásának megkísérlése szigorúan tilos és jogi eljárást von maga után.
 1. A pontok beváltásával kapcsolatos általános tudnivalók, szabályok:
  • Kizárólag a fentiek szerinti ép gyűjtőfüzet jogosítja fel a Résztvevőt a gyűjtőfüzetben megjelölt Promóciós termékek kedvezményes vásárlására. A Hűségár csak akkor vehető igénybe, ha a gyűjtőfüzet a beváltást megelőző vásárlás(ok) alkalmával telt be. A külön pontgyűjtő füzetbe beragasztott pontok nem vonhatók össze.
  • Promóciós termékek csak az áruházak kínálatának megfelelően, a vásárlás pillanatában a beváltás helyén aktuálisan rendelkezésre álló árukészletből vásárolhatók meg.
  • Személyenként korlátlan számú Hűségtermék vásárolható meg.
  • Egy pontgyűjtő füzettel egy darab termék vásárolható meg a feltüntetett kedvezményes áron, a választott termékhez szükséges 10 db Hűségpont hiánytalan beragasztásával és a termék megfelelő pontértékhez tartozó kedvezményes árának egyidejű megfizetése mellett. A gyűjtőfüzetbe érvényesen 10 db pont ragasztható be. Abban az esetben, ha a pontgyűjtő füzetbe több pont került beragasztásra, mint amennyi a kiválasztott termék kedvezményes áron történő megvásárlásához szükséges, a gyűjtőfüzetbe ragasztott töredékpontok elveszne Szervezőnek a fennmaradó hűségpontot nem áll módjában visszaadni.
  • Csak eredeti Hűségpont fogadható el. Nem eredeti hűségponttal a kedvezmény nem érvényesíthető, azok a kedvezmény érvényesítésénél figyelembe nem vehetők.
  • A hűségpontok kizárólag egyszer válthatók be, minőségi reklamáció esetén – ha nincs lehetőség termékcserére – a termék vásárlásakor kifizetett vételár kerül visszatérítésre, a beváltott pontok kizárólag ebben az esetben kerülnek visszaadásra és csak akkor, amennyiben még tart a pontbeváltási időszak. Egyéb esetekben a beváltott pontok nem kerülnek visszaadásra.
 1. Promóciós termék kedvezménnyel történő vásárlásának folyamata és szabályai
  • Résztvevő a megvásárolni kívánt Hűségtermék bemutatásával együtt – ideális esetben azt megelőzően – jelzi a pénztáros felé, hogy Hűségpontokat tartalmazó gyűjtőfüzettel rendelkezik, és azzal Hűségárat szeretne igénybe venni.
  • A Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak a gyűjtőfüzetet, aki ellenőrzi a Hűségpontok eredetiségét és mennyiségét. A pénztáros a Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, ha szabályzatba ütköző tényt észlel, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben.
  • Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a Hűségpontokat tartalmazó gyűjtőfüzetet magánál tartja. A Résztvevőnek nem adható vissza.
  • A pénztáros a megvásárolni kívánt Promóciós termék vonalkódját és a gyűjtőfüzet megfelelő vonalkódját egymás után regisztrálja a pénztárgépben, így a Résztvevő számára a blokkon a Promóciós termék kedvezményes ára kerül feltüntetésre.
  • A promóciós termék árát a vásárló készpénzzel, megfelelő egyenleg esetén bankkártyával egyenlítheti ki.
 1. A promócióban az alábbi áruházak vesznek részt:

A Promóció az alábbi áruházakban érvényes, a Pontgyűjtés és a Pontbeváltás csak ezen áruházakban lehetséges:

Jan-Ker 2001 Kft Telephely adatok
Cím telefonszám e-mail Nyitva tartás
6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt utca 2. 0620/2851666 jankerhmvhely@janker.hu H – Szo 7-19,  V 7-14
5900 Orosháza, Kossuth utca. 1. 0620/2033810 jankerorosháza@janker.hu H – Csü  7-20, P-Szo  7-22,  V  7-14
6640 Csongrád, Fő utca 54. 0620/4067909 jankercsongrad@janker.hu H – Csü  7-20, P-Szo  7-22,  V  7-14
5630 Békés, Piac tér 1 0620/4014337 jankerbekes@janker.hu H – Szo  7-20,  V  7-14
6900, Makó Csanád vezér tér 5/A,B 0620/5363225 jankermako@janker.hu H – Csü  7-20, P-Szo  7-22,  V  7-14
5500, Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 27 0620/5362465 jankergyoma@janker.hu H – Szo  7-20,  V  7-14
6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 4. 0620/9573186 jankerkkhalas@janker.hu H – Szo  7-20,  V  7-14
5510 Dévaványa, Árpád u.19. 0620/805 2097 jankerdevevanya@janker.hu H – Szo  7-20,  V  7-14
5520 Szeghalom, Széchenyi u. 40. 0620/2130535 jankerszeghalom@janker.hu H – Szo  7-20,  V  7-14
6739 Szeged, Szabadkai út 54 0620/4261018 jankerszeged2@janker.hu H – Szo  7-20,  V  7-14
6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 26. 0620/5043326 jankerkkfélegyhaza@janker.hu H – Csü  7-20, P-Szo  7-22,  V  7-14
5700 Gyula, Vásárhelyi Pál utca 2 0620/3466792 jankergyula@janker.hu H – Csü  7-20, P-Szo  7-22,  V  7-14
6720 Szeged, Kígyó utca 1 0620/4871776 jankerszeged3@janker.hu Non-stop
6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky utca 70. 0620/5904872 jankerhmvhely2@janker.hu H – Csü  6-20, P-Szo  6-22,  V  7-14
5600 Békéscsaba, Tessedik utca 51 0620/4446913 jankerbekescsaba@janker.hu H – Csü  7-20, P-Szo  7-22,  V  7-14
6000 Kecskemét, Ceglédi út 110 0620/2677400 jankerkecskemet@janker.hu H – Csü  7-20, P-Szo  7-22,  V  7-14
8630 Balatonboglár, Dózsa György u. 41 0620/2327301 jankerbalatonboglár@janker.hu H – Csü  7-20, P-Szo  7-22,  V  7-18
8600 Siófok, Fő utca 174-176 0620/4835943 jankersiofok@janker.hu H – Csü  7-20, P-Szo  7-22,  V  7-18

 

 1. Promóciós termékek felsorolása:
Janker megnevezés Szállítói megnevezés Polci ár Kedvezmény nélküli ár Kedvezmény mértéke
Bhaus fekete- rose gold akkumulátoros bornyitó szett Akkumulátoros bor ajándék szett, fekete- rose gold 4 790 Ft 11 999 Ft 60%
Bhaus fekete- rose gold konyhai mérleg Konyhai mérleg, 5 kg kapacitású, fekete 2 990 Ft 7 499 Ft 60%
Bhaus fekete- rose gold vízforraló Elektromos vízforraló, fekete- rose gold 4 990 Ft 11 499 Ft 57%
Bhaus Black Rose Gold mini aprító Mini chopper, fekete- rose gold 7 490 Ft 14 999 Ft 50%
Bhaus fekete- rose gold turmixgép Turmixgép, fekete- rose gold 7 490 Ft 18 799 Ft 60%
Bhaus fekete- rose kézi mixer állvánnyal Kézi mixer állvánnyal, rose gold 7 490 Ft 18 799 Ft 60%
Bhaus fekete- rose gold kenyérpirító Kenyérpirító, fekete- rose gold 5 990 Ft 11 999 Ft 50%
Bhaus fekete- rose gold elektromos grill Elektromos grill, olajcsepegtetővel, rose gold-fekete 12 990 Ft 43 299 Ft 70%
Bhaus fekete- rose gold forró levegős fritőz Forró levegős fritőz, 6,3 L, átlátszó ablakkal, fekete- rose gold 24 990 Ft 62 499 Ft 60%
Bhaus fekete- rose gold akkumulátoros porszívó Praktikus porszívó BLDC motorral, fekete- rose gold 44 990 Ft 224 999 Ft 80%

 

 1. Egyéb rendelkezések
  • A Résztvevő a Promócióban történő részvételével minden tekintetben automatikusan, kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit. A Promócióban a részvétel önkéntes, és a jelen feltételek automatikus elfogadását jelenti.
  • A Hűségtermék(ek) – nem a termék gyártási hibájára visszavezethető – hiányosságáért/hibájáért, a gyűjtőfüzetek hiányosságáért/hibájáért, a kedvezmény alkalmazásának a Résztvevőnek felróható elmaradásáért, illetve a Hűségtermék átadása során keletkezett – nem a termék gyártási hibájára visszavezethető – károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  • A Promóciós termékekre szóló garanciavállalási idő 1 év. Szervező garanciális felelősséget vállal az általa értékesített termékek anyag- és gyártáshiba mentességéért valamint a – pontban felsorolt termékleírás szerinti – használati tulajdonságuk meglétéért. Szervező a minőségi kifogás előzetes elbírálásának jogát az általa értékesített promóciós termékekre fenntartja. Szervezőnek nem áll fenn jótállási vagy egyéb felelőssége abban az esetben, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használták, azt bármilyen módon átalakították, megváltoztatták vagy módosították, vagy olyan extrém fizikai vagy kémiai hatásoknak tették ki, amely hatásokkal szembeni ellenálló-képesség nyilvánvalóan nem várható el az adott terméktől. Résztvevő szavatossági igényét a vásárlás tényét igazoló blokkal tudja érvényesíteni. A termék szavatossági határideje a Hűségtermék megvásárlásának napjával kezdődik.
  • A Promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a gyűjtőfüzetet, illetve a Hűségtermék(ek)et kizárólag saját felelősségére használja. Szervező a Hűségtermékek birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.
  • Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció működtetését részben vagy teljes egészében, tetszőleges időtartamra felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges.
  • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit, így különösen a Promóció időtartamát, a Promócióban részt vevő termékek körét, elérhetőségét, a pontkiadás és beváltás vagy az értékesítés módját bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül, egyoldalúan módosítsa, vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyekről egyidejűleg, írásban tájékoztatja a Résztvevőket. A módosítás és változtatás közzététele az elsődleges kommunikációs anyagon valósul meg. Szervező elsődleges kommunikációs anyaga a mindenkor érvényes reklámkiadmánya, üzletekben kihelyezett sajtóanyagok és a janker.hu weboldalon közzétett tájékoztatások képezik. A módosítás és változtatás a kommunikációs anyagon feltüntetett és megadott időponttól érvényes. A közzétett módosítás jelen játékszabályzatot is automatikusan módosítja.
  • A Hűségprogram feltételei kizárólag a készlet erejéig érvényesek, ami a pontgyűjtő füzetek, a kiadható pontok és a hűségprogramban meghirdetett termékek készletére vonatkozik.
  • Az esetleges nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal, vitás kérdés esetén a felelősségét teljes egészében kizárja.
  • Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
  • A Fogyasztók részéről jelen Promócióval és részvételi szabályzattal kapcsolatban felmerülő bármely kérdés, észrevétel esetén a Szervező a kapcsolat@janker.hu e-mail címen áll rendelkezésére a Promóció ideje alatt.

 

 

Hódmezővásárhely, 2023. október 22.