HA ITAL KELL JANKER!

 

Janker 2001 Kft. „Jubileumi hűségakció!” vásárlói hűségpromóció.

 

BerlingerHaus Basalt Collection serpenyők, edények és kiegészítők

kedvezményes vásárlási lehetősége hűségpromócióban

 

Vásárlói hűségpromóció részvételi szabályzat

 

A JAN-KER 2001 Kft. (székhely: 6800, Hódmezővásárhely, Tanya 222. cégjegyzékszám.:,  07-09-007678, adószám: 12745753-2-06 a továbbiakban: „Szervező”) „Jubileumi hűségakció!” elnevezésű hűségpromóciót (továbbiakban: „Promóciót”) szervez az alábbi feltételekkel és módon.

 

1.      A Hűségpromóció Résztvevői:

A Promócióban kizárólag azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehet részt, aki a jelen szabályzat 8. pontjában felsorolt Janker üzletek bármelyikében a hűségpromóció időtartama alatt az áruházak kínálatából tetszés szerinti bármilyen terméket vásárol – kivéve a sorsjegy termékek – , tranzakciónként legalább 2.000,- (kettőezer) Ft egyösszegű értékben, és elfogadja valamint teljesíti a jelen szabályzatban leírt, valamennyi további feltételt.

2.      Hűségpontok Gyűjtése:

A résztvevők a vásárlásukért cserébe a pénztári fizetést követően 2.000,- (kettőezer) Ft-onként a Szervező által ingyenesen biztosított egy darab négyszögletes fehér alapon piros Berlinger Haus logóval ellátott matricát (továbbiakban: „Hűségpont”) kapnak ajándékba a készlet erejéig. A Hűségpontok vásárlás során elköltött 2.000,- (kettőezer) Ft-onként járnak. A Hűségpont kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő forintösszeg szolgál. A vásárláskori blokk végösszeg minden tranzakcióban a kerekítés szabályainak megfelelően el kell, hogy érje a 2.000,- (kettőezer) Ft-ot, vagy annak egész többszörösét ahhoz, hogy a vásárló a Hűségpont(ok)ra jogosult legyen. Bankkártyával történő fizetés esetén a kerekítés szabályai nem érvényes szempontok. A blokk végösszegnek ebben az esetben el kell, hogy érje a 2000Ft-ot illetve annak többszörösét.

 A pénztári fizetést követően kapott „Hűségpontokból” a Szervező által ingyenesen biztosított gyűjtőfüzetekbe 10 db-ot beragasztva a vásárló egy darab Promócióban résztvevő Hűségtermék kedvezményes megvásárlására jogosult.

Kedvezményes vásárlás feltétele, hogy a pontgyűjtő füzetben hiánytalanul, 10 darab hűségpont legyen ragasztva. Egy füzetbe ragasztott 10 darabnál több, de 20 darabnál kevesebb hűségponttal egy termék kedvezményes vásárlása lehetséges. A Promóció során 7 féle különböző Promóciós termék vásárolható meg kedvezményes áron a pontgyűjtő füzettel.

A promóciós termékek kedvezményt nem tartalmazó áron is megvásárolhatók üzleteinkben a Promóció időtartama alatt.

3.      A Promóció időtartama:

 

 • 2021. október 25-től december 24-ig tart a pontok kiadása
 • 2021. október 25-től december 31-ig tart a pontok beváltása termékre

Az adott időtartam lejárta után sem pontot gyűjteni, sem azt beváltani, sem Hűségterméket vásárolni nem lehet. Mindkét promóciós időszak határidejét a Szervező egyoldalúan meghosszabbíthatja.

A Promóció az árukészlet erejéig, de legkésőbb 2021. december 31-ig érvényes. A hűségpromócióban megvásárolható termékek korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, már az akció első napján elfogyhatnak. A Promóció feltételei kizárólag a készlet erejéig érvényesek. A határidő lejárta után a Szervező a promócióban meghirdetett Hűségpontok kiadására vagy Hűségtermékek eladására nem kötelezhető, a vásárlói igények érvényesítésére nyitva álló határidő letelte után a Szervezővel szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.

4.    A Promócióban való részvétellel kapcsolatos általános tudnivalók, szabályok:

4.1.  A Promócióra vonatkozó valamennyi információ, a hűségpromócióban résztvevő termékek köre, üzleteink pontos címe és jelen hűségpromócióval kapcsolatos szabályzat elérhető a www.janker.hu  oldalon.

4.2.  A Szervező ezúton is tájékoztatja a Résztvevőket, hogy a termékek nem részei a Szervező állandó kínálatának, így azok korlátozott darabszámban és kizárólag ezen hűségpromócióra vonatkozó feltételek szerint érhetőek el. Abban a nem várt esetben, ha ezek készlete idő előtt elfogyna, a fentiek alapján a Szervező a hűségpromóció közben vagy azt követően nem kötelezhető ezek pótlására, sem egyéb kompenzációra. A Szervezővel szemben ilyen jellegű igény nem érvényesíthető.

4.3.  A hűségpromóció hirdetési felületein látható képek csak illusztrációk, a Szervező kizárólag jelen Szabályzatban foglalt feltételek alapján, a Hűségpont(ok) átadására, illetve a lentebb felsorolt Hűségtermékek értékesítésére vállal kötelezettséget, azok készletének erejéig. A termékek, illetve a csomagolásuk a hirdetési felületeken feltüntetetthez képest a valóságtól eltérhetnek.

4.4.  A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan pontgyűjtés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Promócióból bárkit indoklás nélkül azonnali hatállyal kizárjon.

4.5.  A Hűségtermékek Hűségpont nélkül, kedvezményt nem tartalmazó magasabb áron is megvásárolhatók. Ilyenkor a Résztvevő számára a blokkon a Hűségtermék kedvezmény nélküli normál ára kerül feltüntetésre.

4.6.  A Szervezőnek a jelen szabályzat 9. pontjában tételesen felsorolt Hűségtermékek bármelyikét kizárólag, a termék hibájára visszavezethető esetben áll módjában pótolni.

4.7.  A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit egyoldalúan megváltoztatni a Résztvevők megfelelő és egyidejű tájékoztatása mellett.

5.    A pontok kiadásával, gyűjtésével kapcsolatos általános tudnivalók, szabályok:

5.1.  A Promóció időtartama alatt a Résztvevő – a 8. pontban felsorolt üzletekben történő – vásárlásánál, a pénztárnál teljesített minden, legalább 2.000,- (kettőezer) Ft-ot elérő fizetés után, 2.000,- (kettőezer) Ft-onként a pénztárostól kap egy darab Hűségpontot. Az egyes 2.000,- (kettőezer) Ft-okon felüli, de az újabb 2.000,- (kettőezer) Ft-ot el nem érő összeg után Hűségpont nem jár, ezek az összegrészek a későbbi vásárlások értékébe sem számíthatók bele. A Résztvevő annyi Hűségpontot kap, ahányszor a nyugta végösszege eléri a 2.000,- (kettőezer) Ft-ot, vagy annak többszörösét. A Hűségpont kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő, a Résztvevő által ténylegesen fizetendő forintösszeg szolgál.

5.2.  A Résztvevő különböző vásárlásainak értéke, vagy különböző Résztvevők vásárlásainak összevonása nem lehetséges.

5.3.  A pénztáros a Hűségponto(ka)t kizárólag a vásárlással egyidejűleg, a pénztárnál való fizetés után azonnal jogosult kiadni a nyugtán szereplő összeg alapján. A pénztártól való távozást követően Hűségpont utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a Szervező nem fogad el.

5.4.  A Hűségpontok készpénzre nem válthatók, és csak ezen Promócióban vesznek részt, a jelen hűségpromóció Hűségtermékein kívüli más termékre át nem válthatók.

5.5.  Promóciós termékek kedvezménnyel történő vásárlása után további Hűségpont adható ki. A pontkiadás a vásárlás értékétől függ és a szabályzat többi feltételei az irányadók.

5.6.  A gyűjtőfüzetbe beragasztott más kereskedelmi vállalkozás hűségpontjai nem érvényesek, az idegen hűségpontok beragasztása esetén a gyűjtőfüzet érvényét veszti.

5.7.  Kizárólag eredeti – a 8. pontban meghatározott üzletek pénztárainál vásárlás ellenében kapott – Hűségpont váltható kedvezményre.

5.8.  A Szervező a Promóció időtartama alatt meghatározhat olyan egyéb termékeket, melyek megvásárlása esetén a Résztvevő további Hűségpontot kaphat.

5.9.  A Résztvevők gyűjtőfüzetet ingyenesen igényelhetnek a pénztárnál vagy a promóciós display-ről szabadon elvehetik. A pontokat az eredeti pontgyűjtő füzetbe kell beragasztani. Más típusú-, alakú-,vagy méretű gyűjtőfüzeten/lapon benyújtva nem elfogadható. A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a Hűségpontok számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, Hűségpontot nem áll módjában pótolni és a Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.

5.10.        A Hűségpont bármely típusú sokszorosítása, illetve hamisítása, valamint ezek beváltásának megkísérlése szigorúan tilos és jogi eljárást von maga után.

6.        A pontok beváltásával kapcsolatos általános tudnivalók, szabályok:

6.1.  Kizárólag a fentiek szerinti ép gyűjtőfüzet jogosítja fel a Résztvevőt a gyűjtőfüzetben megjelölt Promóciós termékek kedvezményes vásárlására. A Hűségár csak akkor vehető igénybe, ha a gyűjtőfüzet a beváltást megelőző vásárlás(ok) alkalmával telt be. A külön pontgyűjtő füzetbe beragasztott pontok nem vonhatók össze.

6.2.  Promóciós termékek csak az áruházak kínálatának megfelelően, a vásárlás pillanatában a beváltás helyén aktuálisan rendelkezésre álló árukészletből vásárolhatók meg.

6.3.  Személyenként korlátlan számú Hűségtermék vásárolható meg.

6.4.  Egy pontgyűjtő füzettel egy darab termék vásárolható meg a feltüntetett kedvezményes áron, a választott termékhez szükséges 10 db Hűségpont hiánytalan beragasztásával és a termék megfelelő pontértékhez tartozó kedvezményes árának egyidejű megfizetése mellett. A gyűjtőfüzetbe érvényesen 10 db pont ragasztható be. Abban az esetben, ha a pontgyűjtő füzetbe több pont került beragasztásra, mint amennyi a kiválasztott termék kedvezményes áron történő megvásárlásához szükséges, a gyűjtőfüzetbe ragasztott töredékpontok elvesznek. Szervezőnek a fennmaradó hűségpontot nem áll módjában visszaadni.

6.5.  Csak eredeti Hűségpont fogadható el. Nem eredeti hűségponttal a kedvezmény nem érvényesíthető, azok a kedvezmény érvényesítésénél figyelembe nem vehetők.

6.6.  A hűségpontok kizárólag egyszer válthatók be, minőségi reklamáció esetén – ha nincs lehetőség termékcserére – a termék vásárlásakor kifizetett vételár kerül visszatérítésre, a beváltott pontok kizárólag ebben az esetben kerülnek visszaadásra és csak akkor, amennyiben még tart a pontbeváltási időszak. Egyéb esetekben a beváltott pontok nem kerülnek visszaadásra.

7.    Promóciós termék kedvezménnyel történő vásárlásának folyamata és szabályai

7.1.  Résztvevő a megvásárolni kívánt Hűségtermék bemutatásával együtt – ideális esetben azt megelőzően – jelzi a pénztáros felé, hogy Hűségpontokat tartalmazó gyűjtőfüzettel rendelkezik, és azzal Hűségárat szeretne igénybe venni.

7.2.  A Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak a gyűjtőfüzetet, aki ellenőrzi a Hűségpontok eredetiségét és mennyiségét. A pénztáros a Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, ha szabályzatba ütköző tényt észlel, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben.

7.3.  Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a Hűségpontokat tartalmazó gyűjtőfüzetet magánál tartja. A Résztvevőnek nem adható vissza.

7.4.  A pénztáros a megvásárolni kívánt Promóciós termék vonalkódját és a gyűjtőfüzet megfelelő vonalkódját egymás után regisztrálja a pénztárgépben, így a Résztvevő számára a blokkon a Promóciós termék kedvezményes ára kerül feltüntetésre.

7.5.  A promóciós termék árát a vásárló készpénzzel, megfelelő egyenleg esetén bankkártyával egyenlítheti ki.

8.    A promócióban az alábbi áruházak vesznek részt:

A Promóció az alábbi áruházakban érvényes, a Pontgyűjtés és a Pontbeváltás csak ezen áruházakban lehetséges:

9.    Promóciós termékek felsorolása:

10.   Egyéb rendelkezések

10.1.   A Résztvevő a Promócióban történő részvételével minden tekintetben automatikusan, kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit. A Promócióban a részvétel önkéntes, és a jelen feltételek automatikus elfogadását jelenti.

10.2.   A Hűségtermék(ek) – nem a termék gyártási hibájára visszavezethető – hiányosságáért/hibájáért, a gyűjtőfüzetek hiányosságáért/hibájáért, a kedvezmény alkalmazásának a Résztvevőnek felróható elmaradásáért, illetve a Hűségtermék átadása során keletkezett – nem a termék gyártási hibájára visszavezethető – károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10.3.   A Promóciós termékekre szóló garanciavállalási idő 1 év. Szervező garanciális felelősséget vállal az általa értékesített termékek anyag- és gyártáshiba mentességéért valamint a – 9. pontban felsorolt termékleírás szerinti – használati tulajdonságuk meglétéért. Szervező a minőségi kifogás előzetes elbírálásának jogát az általa értékesített promóciós termékekre fenntartja. Szervezőnek nem áll fenn jótállási vagy egyéb felelőssége abban az esetben, ha a terméket nem rendeltetésszerűen használták, azt bármilyen módon átalakították, megváltoztatták vagy módosították, vagy olyan extrém fizikai vagy kémiai hatásoknak tették ki, amely hatásokkal szembeni ellenálló-képesség nyilvánvalóan nem várható el az adott terméktől. Résztvevő szavatossági igényét a vásárlás tényét igazoló blokkal tudja érvényesíteni. A termék szavatossági határideje a Hűségtermék megvásárlásának napjával kezdődik.

10.4.   A Promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a gyűjtőfüzetet, illetve a Hűségtermék(ek)et kizárólag saját felelősségére használja. Szervező a Hűségtermékek birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.

10.5.   Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció működtetését részben vagy teljes egészében, tetszőleges időtartamra felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges.

10.6.   A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit, így különösen a Promóció időtartamát, a Promócióban részt vevő termékek körét, elérhetőségét, a pontkiadás és beváltás vagy az értékesítés módját bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül, egyoldalúan módosítsa, vagy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyekről egyidejűleg, írásban tájékoztatja a Résztvevőket. A módosítás és változtatás közzététele az elsődleges kommunikációs anyagon valósul meg. Szervező elsődleges kommunikációs anyaga a mindenkor érvényes reklámkiadmánya, üzletekben kihelyezett sajtóanyagok és a www.janker.hu weboldalon közzétett tájékoztatások képezik. A módosítás és változtatás a kommunikációs anyagon feltüntetett és megadott időponttól érvényes. A közzétett módosítás jelen játékszabályzatot is automatikusan módosítja.

10.7.   A Hűségprogram feltételei kizárólag a készlet erejéig érvényesek, ami a pontgyűjtő füzetek, a kiadható pontok és a hűségprogramban meghirdetett termékek készletére vonatkozik.

10.8.   Az esetleges nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal, vitás kérdés esetén a felelősségét teljes egészében kizárja.

10.9.   Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

10.10.    A Fogyasztók részéről jelen Promócióval és részvételi szabályzattal kapcsolatban felmerülő bármely kérdés, észrevétel esetén a Szervező a kocsisrene@janker.hu e-mail címen áll rendelkezésére a Promóció ideje alatt.

 

 

Hódmezővásárhely, 2021. október 22.

 

20 ÉV 20 NYEREMÉNY

A JANKER jubileumi nyereményjátéka

 

Nyereményjáték időtartama: 2021. november 2. – december 6. 23.59

Nyereménysorsolás időpontja: 2021. december 10. péntek 14.00

 

 

1. A játék szervezője és a részt vevő kiskereskedelmi egységek

 A nyereményjáték szervezője a Jan-Ker 2001. Kft (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222; Cg: 06-09-007678, adószám: 12745753-2-06; ügyvezető: Miklós Anita Rozália), továbbá a szervező üzemeltetésében álló kiskereskedelmi egységek, az 1. sz. mellékletben felsoroltak szerint.

2. Részvételi feltételek
 

A nyereményjátékban való részvételhez a következő kritériumoknak kell megfelelni:

2.1. A játékban kizárólag 18. életévüket betöltött magyarországi lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, azaz Vásárlók vehetnek részt, akik az 1. sz. mellékletben megjelölt kiskereskedelmi egységek valamelyikében minimum bruttó 5.000 Ft értékű, egy összegű értékben vásárol.

2.2. A vásárló (továbbiakban „Játékos”) érvényes pályázatot nyújt be, ha a vásárláskor kapott, fizetést igazoló nyugtát, a vásárlást követően a nevével és telefonszámával és/vagy email címével ellátva (továbbiakban: „Pályázat”) az üzletben elhelyezett urnába elhelyezi.

2.3. A pályázat akkor érvényes, ha megfelel a játékszabályzatban foglalt kritériumoknak. A beküldött pályázat nem szerkeszthető, módosítható. Egy vásárló korlátlan számú pályázatot nyújthat be, ezzel növelheti nyerési esélyeit a nyereményjátékban.

2.4. A játékos a pályázat benyújtásával egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen játékszabályzatban foglaltakat, egyben a játékszabályzat részét képező adatvédelmi rendelkezéseket is. Továbbá a Játékos kifejezett hozzájárulását adja, hogy a nyereményjáték során nyertessége esetén adatait a Szervező kezelje, melynek körében hozzájárul, hogy nevét és fényképét a Szervező kezelje, melyüzleteiben, webfelületein és reklámhordozó eszközein közzé tegye.

2.5. Amennyiben a játékos 18. életévét betöltött cselekvőképességében korlátozott személy, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézés tekintetében nevében kizárólag törvényes képviselője – személyazonosságának igazolását követően – járhat el.

2.6.  A játékból ki vannak zárva a Szervező megbízottjai, munkavállalói, a Szervező, mint gazdasági társasági ügyvezetését ellátó személyek, valamint az itt felsorolt személyek közeli hozzátartozói, valamint a velük egy háztartásban élő személyek.

2.7. Ha a Játékos a játék során nem a maga nevében nyújtja be a pályázatát, az ebből fakadó vitákkal, jogvitákkal a Szervező minden nemű felelősségét kizárja.

2.8. A Játékosok a vásárlás során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező a rendelkezésére bocsátott, a nyugtán feltüntetett adatok alapján lesznek azonosítva. A téves, hibás adatszolgáltatásból valamint az adatokban időközben bekövetkezett esetleges változásból eredően (pl. email cím, telefonszám megváltozása), a Szervező érdekkörén kívül eső problémákért a Szervezőt felelősség nem terheli.

2.9. A beküldött pályázatokat a Szervező megvizsgálja, amennyiben azok, vagy az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban foglaltaknak, úgy az érintett Játékost a játékból kizárhatja.

2.10. A játékban kizárólag eredeti nyugtával lehet pályázni, a sorsolásnál nem vehető figyelembe nyugta másolat, egyszerűsített számla és nagykereskedelmi vevő számla, illetve azok másolatai sem.

2.11. A nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Nyereményjáték szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosnak minősülnek például az ajándéksorsoláson és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, ezzel csorbítva a többi résztvevő nyerési esélyét. A Játékból a Szervező haladéktalanul kizárhatja azt, aki a játék szellemiségével ellentétesen vesz részt a játékban, vagy a Szervező rossz hírét keltő magatartást tanúsít.

2.12.  A játékból kizárásra kerülnek azon Játékosok is, akik a pályázatuk benyújtását követően a játék lezárulásának határidejéig elektronikus levél formájában értesítik a Szervezőt a játék jogukról való lemondásról. A lemondó nyilatkozatban a Játékos köteles feltüntetni a nyugtán szereplő azonosító kódot.

A szervező elektronikus elérhetősége: info@janker.hu

3. A nyereményjáték időtartama
 

A nyereményjátékban kizárólag a 2021. november 02. 00.00 – 2021. december 06. 23.59 időtartam között kiadott – a fent leírtak alapján meghatározott – blokkok érvényesek.

4. A játék menete
 

4.1. Az a 2.1. pontban meghatározott Vásárló, aki a jelen játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt Jan-Ker kiskereskedelmi egységek valamelyikében 2021. november 17 – december 06. között a meghatározott értékhatárt elérően, egy összegben vásárol, részt vehet a 20 év 20 nyereményjáték című nyereményjátékban.
4.2. A vásárló által benyújtott Pályázat akkor érvényes, ha a meghatározott értékhatárnak megfelelő, vásárlás tényét igazoló nyugtán a Vásárló nevét, telefonszámát és/vagy email címét olvashatóan feltünteti és a 3. pontban meghatározott időtartam alatt bedobja az üzletben található urnába.
4.3. A nyereménysorsoláson azon játékosok vehetnek részt, akik legalább egy érvényes pályázattal rendelkeznek. A nyereményjáték időtartamán kívül beérkezett pályázatok nem tekinthetőek érvényesnek.
4.4. A nyeremények a véletlenszerűség elvének megfelelően kézi sorsolás útján kerülnek kisorsolásra a szervező 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222. szám alatti központi irodájában, közjegyző jelenlétében.
4.5. A Játékosok között a nyereményjáték lezárulását követően – közjegyző jelenlétében – kisorsolásra kerül az alábbi húsz db (20db) nyeremény:

 • 1 sz. kisker Hódmezővásárhely – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 2 sz. italdiszkont Szeged – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 3 sz. italdiszkont Orosháza – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 4 sz. italdiszkont Békéscsaba – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 5 sz. italdiszkont Csongrád – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 6 sz. kisker Békés – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 7 sz. kisker Makó – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 8 sz. kis-és nagyker Gyomaendrőd – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 9 sz. kisker Kiskunhalas – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 10 sz. kisker Dévaványa – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 11 sz. italdiszkont Szeghalom – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 12 sz. kisker Szeged – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 13 sz. italdiszkont Kiskunfélegyháza – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 14 sz. kis-és nagyker Gyula – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 15 sz. kisker Szeged – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 16 sz. kis-és nagyker Budapest – 1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány
 • 17sz. kis-és nagyker Hódmezővásárhely–1 db bruttó 30.000 Ft értékű vásárlási utalvány

 
4.6. A fent megjelölt boltok urnáiból egy szerencsés nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra.
4.7. Egy vásárló több különböző boltban is benyújthat pályázatot, azonban, ha valamelyik bolt sorsolásán, egy utalvány nyerteseként kihúzták, úgy egy másik bolt sorsolásában már – mint utalvány nyertes – nem vehető figyelembe. Ez utóbbi esetben tartaléknyertes kerül kihúzásra. Ugyanakkor a fődíjak sorsolásánál eséllyel indulhat a fődíjak valamelyikéért.

4.8. Az összesen 17 db urnából megtartott nyereménysorsolást követően az urnák tartalmai – az utalvány nyertesek nyugtáival együtt – összeöntésre kerülnek egy közös gyűjtőurnába, amelyből az alábbi három fődíj kerül kisorsolásra:
 

Fődíjak:

 • 1. díj: 1db iPhone 13 128 GB okoselefon (334.990,-Ft)
 • 2. díj: 1 db 55” Samsung TV (UE55AU7102 típus 162.560,- Ft)
 • 3. díj: 1 db 55” Samsung TV (UE55AU7102 típus 162.560,- Ft)

A promóció össznyereményeinek összege: bruttó 1.170.110,- Ft (azaz egymillió-százhetvenezer-száztíz)

4.9. A fődíjak sorsolása tekintetében egy Játékos csak egy nyereményre jogosult, úgy, hogy az 1. számú nyertes az 1 számú díj: iPhone 13 okostelefon nyereménycsomag nyertese, a 2. számú nyertes a 2 számú díj: Samsung TV nyereménycsomag nyertese, a 3. számú nyertes pedig a 3. számú díj: Samsung Tv nyereménycsomag nyertese. 

4.10. A három fődíj bármelyikét olyan vásárló is megnyerheti, aki már nyert vásárlási utalvány nyereményt a boltok külön urnás sorsolásán.

4.11. 3 db fődíj nyeremény nyertesei mellett 3 db tartalék nyertes kerül kihúzásra. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes kizárásra került, vagy pályázata érvénytelennek minősült.

4.12. A szervező a nyeremények esetleges hibáiért kizárja a felelősségét, és azok vonatkozásában semmilyen jótállással, szavatossággal nem tartozik. A termék hibájáért a nyertes a termék forgalmazója felé érvényesítheti ezen igényét.

4.13. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók.

4.14. A Szervező a nyereményekkel kapcsolatos változtatás jogát fenntartja.

5. Nyeremények sorsolása, nyertesek értesítése

5.1. A nyereménysorsolás időpontja: 2021. december 10. (péntek) 14:00

5.2. A nyereménysorsolás helyszíne a Jan-Ker 2001. Kft. telephelye, 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222.

5.3. A Szervező a sorsoláson nyereményenként egy (1) nyerteset és egy (1) tartalék nyertest sorsol ki.

5.4. A tartalék nyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha az őt megelőző nyertes valamely fent említett okból kizárásra kerül, vagy a pályázata érvénytelennek minősül.

5.5. A Szervező a sorsolást követően elektronikus és/vagy telefonos úton értesíti a nyerteseket a megrendelés során rendelkezésre bocsátott email/telefon elérhetőségen.

5.6. A nyertes játékos az értesítés megküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb az értesítéstől számított 30 napon belül köteles felvenni a Szervezővel a kapcsolatot annak érdekében, hogy részére a nyeremény megküldhető legyen, illetve átvegye azt a megbeszéltek szerint.

5.8. A nyeremények átadására, a nyereménysorsolást követően – az SZjtv. 11 § (7a) bekezdés alapján – 90 napon belül van lehetőség.

5.9. Az ajándékutalványok minden esetben az adott kiskereskedelmi egységben vehetők át, a fődíjak mindegyike a Jan-ker 2001. Kft. központi irodájában (6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222.) kerül átadásra a nyertessel egyeztetett időpontban.

5.10. A nyertesek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyeremény átadásakor fotó készüljön róluk, melyet a nyertes nevével együtt a szervező közzé tehet a www.janker.hu weboldalán valamint social media, így a Facebook és Instagram felületein.

5.11. Amennyiben a szervező a nyertes Játékost a pályázat beadása során megadott adatok valótlanság, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy a nyeremények értékét az Szjtv. 11. § (10) bekezdés alapján játékadó címén kell bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő (2022. március 11.) lejárat után 30 nap elteltét követő hónap 20. napjáig központi költségvetésbe befizetni.

6. Adózás

6.1. Az ajándéksorsolás nyereményei után a szerveztő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76 §-ban foglaltaknak megfelelően.

6.2. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk megfizetésén túl, hatósági bejelentési, illetékfizetési, igazgatási szolgáltatási díj megfizetési kötelezettség is terheli.

6.3. A nyerteseket – figyelembe véve a jogszabályi rendelkezéseket – személyi jövedelemadó kötelezettség nem terheli.

7. Adatvédelem

A Szervező a játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül (a továbbiakban úgy is, mint: Adatkezelő). A játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei. A jelen szabályzat és az Adatkezelő a www.janker.hu weboldalon elérhető általános adatkezelési tájékoztatója az irányadó azzal, hogy bármilyen esetleges eltérés esetén a jelen fejezetben foglaltak az irányadóak.

Adatkezelő és Adatfeldolgozó:

Név: Jan-Ker 2001 Kft.
Postai cím: 6800 Hódmezővásárhely, Tanya 222.
e-mail cím: pappadam@janker.hu
telefonszám:   06/20 292 7052
(továbbiakban: „Adatkezelő”)

7.1. A kezelt személyes adatok köre:
A Játékba történő részvételhez a Játékosoknak a vásárlás alkalmával a nevüket, telefonszámukat és e-mail címüket kell megadniuk.

7.2.  Az adatkezelés célja és időtartama
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben), a nyeremények átadása céljából kezeli, illetve dolgozza fel. A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A fődíjak nyertesei a hozzájárulásuk visszavonása esetén, a nyereményeik értékének megfelelő összeg visszafizetésére kötelesek.

1)      Azon játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek: Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a sorsolás lezárulásáig kezeli.

2)      Azon játékosok esetében, akik tartaléknyertesnek minősülnek: Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereményeknek a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak

3)      Azon Játékosok esetében, akik nyertesnek minősülnek: Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb az utalvány nyertesek részére a nyereményük sikeres kézbesítéstől számított 3 hónapig tart, míg a fődíjak nyertesei esetén a részükre a nyereményük sikeres kézbesítésétől számított 1 évig tart. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a sikeresen kézbesített nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitákra tekintettel a nyertesek által megadott adatok közül a nyertes nevét és postai címét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerinti elévülési idő végéig, tehát a nyeremények sikeres kézbesítését követő 5 évig kezelje.

7.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye
A Játékkal kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Játékos (a továbbiakban úgy is, mint: Érintett), hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], azzal, hogy Játékszabályzat 1. számú mellékletében felsorolt kiskereskedelmi egységekben elhelyezett urnába dobja bele a blokkot.

A nyertesek esetében az eredményhirdetést követően a nyeremény átadása vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása esetén azonban a Játékos a Játékban nem vehet részt.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélés szerűen vesz részt a Játékban.

7.4. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, az Adatkezelő alább megjelölt munkatársai jogosultak. Adatkezelő szervezetén belül a személyes adatok megismerésére (i) az Adatkezelő képviseletét ellátó személyek, (ii) az Adatkezelő marketinggel foglalkozó munkatársai, valamint (iii) – a nyertesek esetében – az Adatkezelő könyveléssel foglalkozó munkatársai jogosultak.

7.5. A Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
A Játékos a jelen fejezetben rögzített, érintettként őt megillető jogait az adatkezelés időtartama alatt elektronikus úton, a pappadam@janker.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikusan az adatkezelő tájékoztatást ad a (GDPR 15. cikk (1) bekezdés: tájékoztatáshoz való jog):

  • arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről
  • az adatkezelés céljáról
  • az adatkezelés időtartamáról
  • az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

7.6. A jelen játékszabályzat 7. pontjában nem szabályozott az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

8. Vegyes Rendelkezések
 

8.1. A Szervező fenn tartja magának azt a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.
8.2. A jelen szabályzat módosításáról, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező a www.janker.hu  oldalon egyidejűleg teszi közzé.
8.3. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.
 

Hódmezővásárhely, 2021. október 22.